Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Tisztelt Szülők és Kedves leendő Óvodások!
 
Ezúton értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai BEIRATKOZÁS időpontja:
2019. április 24-25-én (szerda, csütörtök) 8.00 – 16.00 óra között lesz.
 
  1. 2015. szeptember 1-től a Nkt. 8.§ (2) értelmében „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”
  2. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő  intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven   belül  betölti,  feltéve,  hogy minden,  a  településen, vagy  ha  a  felvételi  körzet  több  településen található, az  érintett  településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Nkt. 8. § (1)
A beiratkozáshoz kérem, hozza magával gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és TAJ számát.
 Óvodánk tevékenységi köre:
  • Gyermekjáték- és néptánc tehetséggondozó foglalkozás.
  • Képzőművészeti tehetséggondozó foglalkozás.
  • Logopédiai és fejlesztőpedagógusi ellátás.
  • Hittan, felekezeti hovatartozás nélkül.
 
Tisztelettel:   Tóthné Dudás Anikó                                       
                        Óvodavezető


 

Kapcsolat

Csoda-Vár Óvoda
3791 Sajókeresztúr, Petőfi Sándor út 25. sz.

Óvodavezető: 
Tóthné Dudás Anikó

Telefon:
+36 46 317-285

E-mail:
sajoker.ovi@gmail.com

Nyitvatartás :
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 16.30

Sajókeresztúr Közalapítvány

Bankszámlaszám:

Adószám: 18436202-1-05

Intézményi védőnő: Puskás Kata

Intézményi orvos: Dr. Czeglédy László